Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

Ons ontvang graag gebruikte klere.  Klere van ongeveer R23 000 word maandeliks versprei na individue, gesinne en instansies waarby “Vriende van Pharos” betrokke is.

Klerebank voorraad

Plaas teks hier...