Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

jobs

HAWELOSES EN WERKLOSES

 

  • Haweloses/werkloses word elke Donderdagoggend bedien. Persone moet 08h00 by Pharos wees waar hulle die “Life skills”-kursus deurloop, rantsoenpakke ontvang en waar nodig ook verder begelei word deur die projekspan en Maatskaplike Werker. Na suksesvolle voltooiing van die program ontvang hulle elkeen ’n sertifikaat wat hulle in ’n beter posisie plaas om werk te kry.