Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

lees

SKRYFBEHOEFTEPROJEK

Pharos verskaf jaarliks nuwe skryfbehoeftes aan behoeftige kinders gedurende Januariemaand. Die kinders word geïdentifiseer deur personeel en maatskaplike werkers van skole in die omgewing, asook deur die plaaslike CMR. Pakkette word aangekoop vir die verskillende grade, sodat die leerders gereed is vir die nuwe skooljaar.