Pharos Gemeenskap Sentrum | NWO Registrasie no: 068-688-NPO | OWO Vrystellingsno: 930 028 547

Haweloses wat in die Ooste van Pretoria rondswerf op Kersdag het waarskynlik nie die finansiële vermoë om na familie/vriende te reis nie. Hierdie projek voorsien in hulle basiese lewensbehoeftes (toiletware, nie-bederfbare produkte, ens), asook ’n “bederfie” (soos koekies). ’n Nuwe Testament in ’n Afrika-taal met ’n gepaste Kersboodskap word ook ingesluit.